5 kwietnia – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS