7 kwietnia – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS