Kamila Gasiuk-Pihowicz

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Przewodnicząca regionu

  • Posłanka na Sejm RP VIII kadencji
  • Przewodnicząca Regionu Mazowieckiego
  • Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności
  • Członkini Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
  • Członkini Parlamentarnej Grupy Kobiet

Z wykształcenia prawniczka (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz ekonomistka (finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Przed rozpoczęciem działalności politycznej pracowała w czołowych warszawskich kancelariach prawnych, a po zdaniu egzaminu adwokackiego – w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Aktywnie działała w organizacjach społecznych, m.in. w Zrzeszeniu Studentów Polskich oraz Fundacji Dialogu Między Narodami, koordynując projekty na rzecz tolerancji i porozumienia międzykulturowego.

Więcej informacji

Kontakt z Biurem Poselskim