Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska

Wiceprzewodnicząca

  • Wiceprzewodnicząca Regionu województwa mazowieckiego
  • Przewodnicząca koła Radom
  • Sekretarz ds. gospodarki i przedsiębiorczości Nowoczesnej

Katarzyna Kalinowska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Po studiach zdobywała doświadczenie zawodowe jako pracownica Polam Federal Credit Union w Redwood City w Californii w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie z USA skupiła się na rozwoju naukowym, ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Po obronie pracy doktorskiej o tytule „Bariery wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej” jej zainteresowania naukowe skoncentrowały się wokół szeroko pojętych strukturalnych czynników determinujących rozwój gospodarczy, antycyklicznej polityce gospodarczej oraz zagadnień dotyczących cyklu koniunkturalnego. Jest autorką szeregu publikacji na ten temat.


Obecnie pracuje jako wykładowca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w Katedrze Biznesu i Finansów Międzynarodowych. Jest koordynatorką programu Erasmus+, organizatorką konferencji międzynarodowych oraz członkinią rad naukowych International Conference on Applied Business and Economics i European Research Studies Journal. Prowadzi wykłady w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii, Grecji i we Włoszech.


Kontakt z Biurem Poselskim