Małgorzata Kamińska

Małgorzata Kamińska

Członek Zarządu

  • Pedagog
  • Doktor nauk humanistycznych
  • Dyrektorka I Niepublicznego Gimnazjum Z.O.K. „Profesor”
  • Autorka ponad 60 opracowań naukowych i artykułów w czasopismach

Kontakt z Biurem Poselskim