Rafał Jaszczak

Rafał Jaszczak

Członek Zarządu

absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawód: specjalista ds. powiernictwa papierów wartościowych.